La Grua

La grua de construcció funciona a través d’uns torns i fils que passen per unes politges i fan moure el braç o el ganxo. També amb la mà podem fer moure la grua cap un cantó o cap a l’altre. La grua te dos torns amb una maneta a cada extrem. El fil ha de ser molt resistent perquè si no es trenca.

Autors: Adrià Barbero i Laia Raventós

 

 

El Cotxe de Carreres

El nostre cotxe funciona amb la força de les gomes. Les gomes estan connectades als engranatges. Quan cargolem les gomes estem acumulant energia i quan les deixem l’energia que té acumulada fa rodar els engranatges i giren les rodes del darrera. Quan s’acaba l’energia de les gomes es para a poc a poc.

Autors: Andreu Duran i Josep Franquesa

 

 

El Vehicle Elèctric amb Braços Hidràulics

El nostre cotxe funciona amb un motor que fa girar un cargol sense fi que mou un engranatge de moltes dents. L’eix de l’engranatge és el mateix que el de les rodes i així es mou el cotxe. El cargol sense fi alenteix molt la velocitat i amb un engranatge gros encara més. Per obrir i tancar la pinça es fa servir una xeringa que està unida per un tub amb una altra xeringa i en prémer i tibar la xeringa s’obre i es tanca la pinça de forma hidràulica. Per fer girar el cotxe també es fan servir xeringues.

Autors: Àlex Morilla i Segir Prat

 

 

El Tricicle

El nostre tricicle funciona amb una pila que transmet l’energia al motor elèctric i aquest fa girar un eix que té a dins seu. En aquest eix hi hem posat una roda dentada petita que fa girar una altre roda dentada més gran que està posada en un altre eix. En el mateix eix hi ha una roda dentada més petita que en fa girar una de gran. Aquesta està en l’eix que hi ha les rodes. Tot aquest engranatge fa rodar les rodes i llavors es mou el tricicle.

Autors: Lluc Cruselles i Laura Vera

 

 

El Joc de Bàsquet

El joc de bàsquet consisteix en agafar un jugador del teu equip, empénye’l enrera i deixar-lo anar. El jugador deixarà anar la pilota. La pilota pot passar per la cistella o anar a parar a un company del mateix equip. Si tu li vols passar-la a un del teu equip i no li passes bé la pilota serà per l’altre equip. Els jugadors tenen una molla sota el cos que els aguanta drets i això fa que pugin anar endavant i endarrere.

Autors: Nuri Prat i Ella Waterson

 

 

El Cotxe Aeropropulsat

El cotxe funciona amb una pila i un motor. El motor fa moure una hèlice. L’hèlice al girar impulsa l’aire que l’envolta i fa que surti amb pressió per darrera. La pressió fa que es moguin les rodes del vehicle i que vagi endavant. És el mateix principi que fa que un coet pugi.

Autors: Carla Barnera, Mireia Bermúdez, Xavier Ferrés i Roger Sánchez

 

 

Indoor Flyer

L’avió funciona amb una goma elàstica. Quan la goma s’enrotlla acumula energia i quan es desenrotlla deixa anar l’energia acumulada per fer moure l’hèlice i així fa volar l’avió. També pot volar gràcies el material amb que està construït (fusta de balsa i paper condensador) perquè es molt lleuger. Si pesés molt no volaria.

Autors: Jordi Crusellas i Sergi Parramon

 

 

El braç excavador hidràulic

El braç excavador funciona gràcies a les xeringues perquè elles fan pressió. Per moure el braç necessites prémer les xeringues que estan unides per un tub. Depenen de quina xeringa prems mous una part o una altre del braç. La xeringa verda mou la màquina d’un costat a un altre, la groga aixeca o abaixa el braç, la vermella acosta o allunya la pala i la blava mou la pala. L’excavadora funciona gràcies a la pressió hidràulica (pressió de l’aigua).

Autors:Andreu Bermúdez i Lucas Pérez

 

El cotxe propulsat per una ratera

El cotxe funciona amb una ratera i un fil. La ratera fa força cap endavant perquè té unes molles. Connectat a la ratera hi ha una tija i un fil. El fil està enrotllat a la roda de darrera del cotxe. Quan la ratera impulsa el fil endavant es desenrotlla i fa que corri el cotxe. Quan al fil sa descargolat tot de la roda el cotxe es para.

Autors: Alba Camps i Irene Martínez

 

El cotxe eòlic de fusta

El cotxe funciona amb l’energia del vent. El cotxe té una hèlice i espiral i una roda amb un engranatge de 13 dents. Quan el vent fa moure l’hèlice, l’espiral que està connectada a l’hèlice gira i fa moure l’engranatge de la roda.

Autor: Josep Trujillo

 

 

El cotxe de carreres

El cotxe de carreres funciona amb la força de dues gomes.Funciona perquè una maneta fa girar les gomes i s’enrotllen i acumulen energia. Quan deixar anar la maneta les gomes es desenrotllen i fan moure els engranatges que estan connectats a les rodes. Així el cotxe funciona.

Autor: Elsa Camprubí i Pau Capdevila

 

 

El generador d'electricitat

El generador d’electricitat funciona a través amb energia eòlica. El vent fa rodar les hèlices del molí. A l’eix de les hèlices hi ha unes politges que roden quan el molí es mou. Les politges fan girar el generador. El generador fa electricitat perquè hi ha dos imants (un positiu i un altre negatiu) i una bobina de ferro i fil de coure. L’electricitat va a la bombeta a través d’uns cables i la bombeta s’encén. El generador fa electricitatde 3.5 V de potència.

Autors: Ferran Barbero i Èric Monje