• Llista de sol·licituds amb la puntuació provisional: 3 de maig de 2018
  • Presentació de reclamacions: del 4 al 8 de maig de 2018

  • Llista de sol·licituds amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions: 10 de maig de 2018

  • Sorteig del número de desempat: 11 de maig de 2018, a les 11 h, als serveis centrals del Departament d'Ensenyament (Via Augusta, 202, Barcelona)

  • Llista ordenada definitiva: 15 de maig de 2018

  • Ampliació de petició de centres per a les sol·licituds que no han obtingut cap assignació (assignació d'ofici): del 31 de maig al 4 de juny de 2018

  • Oferta final de places escolars: 11 de juny de 2018

  • Llista d'alumnes admesos i llista d'espera: 12 de juny de 2018 

Trobareu més informació a http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/obligatoris/