D'acord amb el principis democràtics de l'escola i en resposta a tots els esdeveniments que estan succeint al nostre país darrerament, el claustre de mestres s'ha adherit al manifest de la Junta Territorial d'Osona. 

Manifest: 

Benvolguts/es, 

En representació a les escoles públiques d’educació infantil i primària d'Osona, la junta de directors d'aquest territori volem manifestar-nos a favor dels drets que es deriven de la Democràcia. Davant els fets ocorreguts aquests dies creiem que s'estan posant en perill l’entorn a la vulneració de drets tan fonamentals com la llibertat d’expressió, el dret de reunió, el dret a la intimitat, el dret a decidir, entre altres. Valors fonamentals de  qualsevol societat democràtica.

És per això que manifestem la nostra posició, entenent que sempre ha de prevaldre l’actitud del diàleg a través del Parlament de Catalunya.

Des de les escoles, ens comprometem a ser exemples de diàleg, a promoure i respectar les opinions dels alumnes, dels mestres i de les famílies i afavorir, sempre, actituds de Pau i de convivència.

Atentament

Junta territorial d’Osona